Kongreye Katılım
Kongre Kayıt & Konaklama

Bildiri Gönderimi
Online Bildiri Gönderimi

EGAD 2020
Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Prof. Dr. Abbas Türnüklü
Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Uygulamalı Psikoloji ABD, İzmir.

Göç ve Toplumsal Bütünleşme: Okullarda Gruplar-arası Temas ve Arkadaşlık

Dünyada artan göç hareketleri, göçmenler ve yerleşik halk için hem gruplararası temas, arkadaşlık ve işbirliğine yönelik hem de gruplararası önyargılar ve anlaşmazlıklar için fırsat ve ortam sağlamaktadır. Gruplararası önyargıların, dışlamanın, ayrımcılığın ve anlaşmazlıkların önlenmesi, yönetilmesi ve dönüştürülmesi, hem eğitimciler hem de politika yapıcılar ve yöneticiler için önemli bir çalışma konusudur.

Gruplararası temas yaklaşımı (hipotezi), farklı sosyal ve kültürel kimliklere sahip grupların üyeleri arasında yaşanacak olumlu temasın, olumlu etkileşimlerin ve ortak hedefler etrafındaki işbirliklerin, gruplar-arası ilişkileri ve arkadaşlıkları iyileştireceğini, geliştireceğini ve dönüştüreceğini ileri sürmektedir. Buna bağlı olarak da gruplararası önyargıların ve ayrımcılığın düşeceği öne sürülmektedir.

Farklı sosyal ve kültürel kimliklere sahip grupların üyeleri arasındaki temasa ve işbirliklere,  en fazla olanak ve fırsat veren ortamların başında, okul ve sınıf ortamı gelmektedir. Öğretmenler, “göçmen” ve “evsahibi” grubun mensubu öğrencilerin arasında deneyimlenecek olumlu temasda ve etkileşimlerde anahtar kişilerdir. Okul ortamında, gruplararası olumlu temas deneyimleri, gruplararası olumlu tutumları ve gruplararası bütünleşmeyi arttırırken; gruplararası olumsuz temas deneyimleri ise, gruplararası olumsuz tutumları, duyguları ve gruplararası önyargıları, dışlamayı ve ayrımcılığı arttıracaktır.

Göçmen dostu okullarda öğretmenlerin liderliğinde ve kolaylaştırıcılığında, öğrenme ve öğretme süreci işbirlikli öğrenme, grup çalışması ve ikili çalışma gibi yaklaşımlarla, farklı kimliklere sahip öğrencilerin birlikte çalışmasına uygun hale getirilebilir.  Farklı sosyal kimliklere sahip öğrenciler arasında, sınıf içi etkinlikler üzerinden eşit statü, ortak hedefler ve işbirliği sağlanarak hergün yaşanacak gruplararası temasın ve etkileşimin niceliği ve niteliği arttırılabilir. Okullarda her çalışma günü, sınıf içi öğrenme etkinlikleri üzerinden öğrencilerin deneyimleyecekleri olumlu temasın, etkileşimlerin ve işbirliklerin zamanla, temas sıklığına ve kalitesine bağlı olarak, gruplararası arkadaşlıklara ve dostluklara yol açacağı, bunun da gruplararası önyargıların, olumsuz duygu ve düşüncelerin, kaygıların, tehdit algısının dışlamanın ve ayrımcılığın azalmasına; gruplararası arkadaşlıkların, olumlu tutumların, güvenin, işbirliğinin, empatinin ve benzerliklerin artmasına neden olacağı söylenebilir. Dolayısıyla göçmen öğrenciler ile yerleşik halkın mensubu öğrenciler arasında, bütünleşme ve kaynaşma sağlanacaktır. Bu süreç sadece öğrencileri değil hem okul atmosferini hem de ebeveynler üzerinden toplumsal bütünleşmeye de katkı sağlayacaktır.

Bu nedenle okul gibi toplumsal yaşam ortamlarında; «karma etkinlikler ve faaliyetler» üzerinden öğrencilerin kültürel çeşitliliği deneyimleyebilmelerine, farklı sosyal ve kültürel kimliklere sahip öğrencilerin, olumlu temasa ve etkileşime geçebilmelerine fırsat ve ortam yaratılmalıdır. Böylece, göçmen dostu okullar ve öğretmenler üzerinden, farklı sosyal ve kültürel kimliklere sahip öğrenciler arasında gruplararası dostlukların inşa edilmesi sağlanarak toplumsal bütünleşmeye ve kaynaşmaya da katkı verilecektir.