Kongreye Katılım
Kongre Kayıt & Konaklama

Bildiri Gönderimi
Online Bildiri Gönderimi

EGAD 2020
Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Prof. Dr. AYLİN GÖRGÜN BARAN
H.Ü. Gençlik Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü 

TÜRKİYE’DE SOSYOLOJİ ALANINDA YAPILAN GENÇLİK ÇALIŞMALARININ BİR DEĞERLENDİRİLMESİ 

Türkiye’de farklı disiplinlerden üretilmiş gençlik ile ilgili geniş sayılabilecek bir literatür bulunmaktadır. Bu nicel artışın  nedeni gençlik konusunda farklı disiplinlerden yapılan çalışmaların bulunmasıdır. Gençlik dönemi genel olarak kronolojik bir yaşa bağlanmakla birlikte günümüzde bu yaş aralığının farklılaştığı ileri sürülmektedir. Önceleri 15-24 yaş aralığı geçerli iken bugün 15-29 yaş aralığı genel olarak BM’nin, AB’nin ve Türkiye’nin onayladığı  bir yaş aralığıdır. Ancak son dönem çalışmalarına 30-34 yaş aralığı da kullanılmakta ve eğitimin uzaması, iş bulmada yaşanan sorunlar ve güvencesiz iş (prekarya) nedenleriyle bu yaş aralığının da genç olarak tanımlanmasını getirmektedir. Kuşkusuz gençlik dönemini yalnızca takvim yaşı tanımlamak yapıldığında yetersiz kalmakta özellikle son dönem dijital teknolojilerinin gelişmesiyle gençlik kategorisinin kendi içinde bir kuşak farkının olduğunu ortaya koymaktadır. Takvim yaşı toplumda çatışmaların düzene konulması ve uyumun sağlanması adına  sosyal, ekonomik ve siyasal düzenlemeler için gerekli  olmakla birlikte nitelik bakımından gençler arasında kültür, anlam, değer, ahlak çerçevesinde farklı anlayış ve algıların söz konusu olması bu alanda yapılacak araştırmaları  gerekli kılmaktadır.

Bu kısa açıklamanın ardından sunumda Türkiye’de gençlik üzerine yapılan araştırmaları  iki alt başlıkta ele alacağım. Bunlardan biri  Sosyoloji alanındaki lisansüstü düzeyde yapılan tezler ile ikincisi sosyolojik niteliği olan belli kurumların Türkiye çapında yapmış oldukları araştırmalar olacaktır. Ulusal Tez Merkezinde bulunan 2019 yılından 1950 yılı arasındaki tezler gençlik başlığı altında  taranmış ve yaklaşık 200’ün üzerinde tez çalışmanın bulunduğu tespit edilmiştir. Bu tezlerin kategorik analiz birimleri için konuları incelenmiş ve üniversitelerin ve şirketlerin yaptırdığı araştırmalar üzerinden gençlik konusunda  derleme çalışmalardan oluşan araştırmalar analiz edilerek sosyolojik açıdan genel bir değerlendirme yapılmıştır. Bu konuda zayıf ve güçlü yönlerden yola çıkılarak sorunların giderilmesi için öneriler sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye’de gençlik, gençlik çalışmaları, yeni nesil gençlik, gençlik politikaları.