Kongreye Katılım
Kongre Kayıt & Konaklama

Bildiri Gönderimi
Online Bildiri Gönderimi

EGAD 2020
Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze-Kavas
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Turkiye
Ergenlikte Kariyer Gelişimi: Engeller ve Destekler

Çocukluktan ergenliğe geçiş birçok biyolojik, bilişsel, duygusal ve davranışsal değişimleri içermekle birlikte kariyer gelişimi açısından da oldukça önemli bir gelişim dönemidir. Ergenlik yıllarına denk gelen ortaokul 7. ve 8. sınıf ile lise dönemi Türkiye’de üst eğitim kurumlarına geçiş için yapılan iki önemli sınavı içermesi bakımından ergenlerin gelecekteki kariyerlerine ilişkin önemli kararları aldıkları kritik bir dönem olarak ta karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, bu dönemde kariyere ilişkin alınan kararlar ve bu kararlar üzerinde rolü olan faktörler ergenlerin mesleki geleceğini, psikolojik iyilik halini, sosyal kabulünü dolayısıyla genel yaşam kalitesini etkilemesi nedeniyle ulusal ve uluslararası düzeyde birçok araştırmaya konu olmuştur. Konuşma kapsamında, ergenlerin kariyer gelişimi ile mevcut uygulamalar ve araştırmalar ışığında ergenlerin kariyer gelişim sürecinde karşılaştıkları engeller ve aldıkları destekler konusu tartışılacak ve geleceğe yönelik araştırma önerilerinden bahsedilecektir.