Kongreye Katılım
Kongre Kayıt & Konaklama

Bildiri Gönderimi
Online Bildiri Gönderimi

EGAD 2020
Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Dr. Sevgi Bayram Özdemir,
Örebro University

Örebro, Sweden

Bilimsel Yazım

Bu çalıştayın amacı, (1) bilimsel yazımda önemli ilkeleri ele almak, (2) katılımcıların bilimsel yazımda yaygın hatalardan kaçınmalarını sağlamak ve (3) bilimsel araştırmaları raporlaştırmada temel beceriler kazandırmaktır. Çalıştay, dört kısımdan oluşacaktır. Birinci kısımda, kaynakların eleştirel bir biçimde nasıl okunacağı tartışılacaktır. İkinci kısımda, bilimsel bir makalenin nasıl yazılması gerektiği adım adım işlenecektir. Üçüncü kısımda, katılımcılar bilimsel yazımda karşılaşılan yaygın hatalar hakkında bilgilendirilecek ve etkili yazımda yapılması ve yapılmaması gerekenler tartışılacaktır. Son kısımda ise katılımcılara makale için dergi seçimi ve revizyon sürecinde editöryel yorumları yanıtlama konularında ip uçları verilecektir. Çalıştayın tüm oturumlarında katılımcıların küçük gruplarda egzersiz yapmaları ve deneyim kazanmaları sağlanacaktır.