Congress Registration
Registration & Accommodation

Abstract Submission
Online Abstract Submission

EGAD 2020
International Adolescence and Youth Research Congress
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Prof. Dr. Ömer Faruk Şimşek
Rumeli Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

YAYIN VE TEZ SÜREÇLERİNDE YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ

Çalıştay, yüksek lisans, doktora öğrencileri veya araştırmacılara, YEM temelli bir model çalışmasını kurgularken ve çalışmayı planlarken dikkat edilmesi gereken en temel noktalar hakkında bir kavrayış sağlamaktır. YEM çalışmaları doğrulayıcı bir anlayışa sahip olduğu için veri toplandıktan sonra geri dönüşü olmayan bir sürece girilmiş olur ve hayal kırıklığı olasılığını azaltmak için olmazsa olmaz bazı noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir: Ölçme araçlarının seçilmesi, ölçme araçlarının teorik uygunluğu, bir bütün olarak ölçme sorunsalının en kritik noktaları, model kurgusu, modeldeki değişkenlerin seçimi ve konumu, birden fazla aracı, bağımsız ve bağımlı değişkenli modeller. Tüm bu konular iki saatlik süre boyunca ele alınarak bütünsel bir anlayışla kritik noktaların altı çizilecektir.