Congress Registration
Registration & Accommodation

Abstract Submission
Online Abstract Submission

EGAD 2020
International Adolescence and Youth Research Congress
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Prof. Dr. Aysun Doğan
Ege Üniversitesi

Okullarda Akran Zorbalığı Nasıl Önlenebilir?

Şiddet içerikli davranışlar pek çok ülkede önemli bir toplumsal problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Spesifik olarak, okullarda sıklıkla karşılaştığımız akran zorbalığı, bir ya da birkaç öğrencinin bir başka öğrenciye karşı yaptığı saldırgan davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Bu çalıştayda akran zorbalığına ilişkin bireysel, ailesel ve çevresel faktörler çok yönlü bir yaklaşımla ele alınacaktır. Ayrıca, akran zorbalığını önlemeye yönelik olarak geliştirilmiş okul temelli müdahale programları incelenecektir. Önleyici müdahale çalışmaları kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik olarak planlanması gereken farklı uygulamalar ele alınacaktır.