Kongreye Katılım
Kongre Kayıt & Konaklama

Bildiri Gönderimi
Online Bildiri Gönderimi

EGAD 2020
Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Taha Eser
Adnan Menderes Universitesi, Aydın

Jamovi Programı İle Meta-Analiz Uygulamaları” Çalıştayı İçerik Özeti

Çalıştay, meta-analiz çalışmalarının plan aşamasındaki genel çerçeveye, dikkat edilmesi gereken noktalara ve meta-analiz çalışmalarında çıktı yorumlama anlamında sıklıkla yapılan hatalara ilişkin bilgilendirme sağlamaktadır. Çalıştay kapsamında meta-analiz sürecinde model seçimi, kodlama formu oluşturma ve kodlayıcı güvenirliğine ilişkin dikkat edilmesi gereken noktalardan bahsedilecek olup Jamovi programında gerçekleştirilecek olan temel birkaç uygulama ile katılımcılara bütüncül bir bakış açısı kazandırmak amaçlanmaktadır.