Kongreye Katılım
Kongre Kayıt & Konaklama

Bildiri Gönderimi
Online Bildiri Gönderimi

EGAD 2020
Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Doç. Dr. Metin Özdemir,

OrebroÜniversitesi
Psikoloji Bölümü, Orerbro, İsveç

Önleyici Müdahale Programlarının Geliştirilmesi, Uygulaması ve Değerlendirilmesinde Güncel Gelişmeler ve Standartlar

Bu çalıştayın amacı katılımcılara grup temelli psiko-sosyal programlar hakkında kuramsal ve yöntemsel genel bilgi ve beceriler kazandırmaktır. Çalıştay temel olarak (1) program geliştirme ve uyarlama süreçleri, (2) program uygulama aşaması ve (4) program değerlendirme konularına odaklanacak. Katılımcılar çocuk ve gençlerde psikolojik ve davranışsal problemlerin önlenmesini ya da sağlıklı gelişim ve uyumun desteklenmesini hedefleyen programlar hakkında güncel gelişmeler ve yerleşmiş standartlar hakkında bilgi edinecekler. Çalıştay süresince katılımcılara örnek uygulamalar sunulacak. Katılımcılar ele alınan konuları kendi araştırma alanları bağlamında tartışma olanağı bulacak ve önleme ve güçlendirme programlarının bilimsel altyapısını değerlendirme becerisi edineceklerdir. Çalıştay klinik ve bireysel müdahale programları ile ilişkili konuları kapsamayacaktır.