Kongreye Katılım
Kongre Kayıt & Konaklama

Bildiri Gönderimi
Online Bildiri Gönderimi

EGAD 2020
Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Prof. Dr. Nebi Sümer

Sabancı Üniversitesi, İstanbul, Turkiye

Genç İşsizliği, Sonuçları ve Gelişimsel Etkileri

Ergenlikten yetişkinliğe geçişte en temel gelişimsel görevlerden birisi düzenli olarak bir işte çalışmaktır. Kimliklerinin kristalize olduğu bu kritik geçiş döneminde gençlerin artan oranlarda işsizlikle karşılaşmaları, özsaygı ve özyetkinlik duygusunu yaralamakta ve çok sayıda olumsuz psikolojik sonuçlara yol açmaktadır. Özellikle 2008 küresel ekonomik krizi sonrasında bazı Batı ülkelerinde ve ekonomisi kırılgan olan gelişmekte olan ülkelerde genç işsizliği zirve yapmıştır. Araştırmalar ekonomik krizlerin ve sosyal çalkantıların hem ekonomik hem de psikolojik bakımdan gençleri yetişkinlerden daha olumsuz etkilediğini göstermektedir. Genç işsizliği yetişkin işsizliğinden iki kat daha yüksektir. Türkiye’de de ekonomik krizler öncelikle gençleri, özelikle de üniversite mezunlarını etkilemiş ve 2019 yılında genel işsizlik % 14, genç işsizliği ise % 27 düzeyine ulaşmıştır. Bununla birlikte Türkiye, ne işte ne de eğitimde olan (NEET) genç oranı bakımından da en riskli ülkeler arasındadır. Örneğin, 20-24 yaş aralığındaki genç kadınların % 45’i ne işte ne eğitimde yer almaktadır. Bu konuşmada genç işsizliğinin rakamlar düzeydeki güncel görünümü özetledikten sonra, rakamlarda görünmeyen diğer yüzüne, yani yol açtığı psikolojik etkilere ve gelişimsel sonuçlara odaklanacağım. Son olarak, işsizlik ve iş güvencesizliğinin etkilerine yönelik çalışmamıza dayanarak Türkiye’ye özgü risk faktörlerini ve Türkiye ile birlikte 13 Avrupa ülkesinde yürütülen bir araştırmadan elde edilen bulgular temelinde olası çözüm önerilerini tartışacağım.