Kongreye Katılım
Kongre Kayıt

Online Kongre
Online Kongre Merkezi

EGAD 2021
Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Bildiri başvurusu kapanmıştır. İlginize teşekkür ederiz.

ONLİNE BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Özet bildiri kitabı ve isteyen katılımcılar için tam metin kitabı (proceedins) elektronik olarak  basılacaktır.

Bildiri gönderimleri web sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ 

Kongrede üç tür bildiri ile başvuru mümkündür.

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Genellikle dört sözlü bildiri ve ardından soru cevap ve tartışmanın yer aldığı sözel bildiri oturumları verilerin ve sonuçların sunulduğu görgül (ampirik) bildirilerin tematik olarak programa alındığı, her biri yaklaşık 15 dakikalık sunumlardır.

SEMPOZYUM/PANEL

Sempozyum bir konuyu farklı perspektiflerden ele alır ve tartışma için zemin oluşturarak farklı bildirilerin sunulmasına imkân tanır. Bir oturum başkanı, üç ya da dört bildiri sunacak konuşmacı ve bir tartışmacıdan oluşur. Her bildiri araştırma kalitesi ve sempozyum konusuna uygunluğu açısından Kongre Bilim Kurulu tarafından değerlendirilir. Sempozyum, 90 dakika sürer ve her bir sunum için 15 dakika süre verilir. Tartışmacı her bir sunuma yönelik yorum ve katkılar için 5-10 dakikalık süreye sahip olur. Ayrıca, sempozyumda genel tartışma için de 10-15 dakikalık bir zaman ayrılır. Sempozyum için başvuruyu, sunuları bir araya getiren ve organizasyonu sağlayan başkan ya da başkanlar gerçekleştirir. Başkanlardan, bu üç ya da dört sununun ortak unsurlarını özetleyen bir yazı (maksimum 300 sözcük) hazırlamaları beklenir. Ayrıca başkanlar, her bir sunu için maksimum 300er sözcükten oluşan özetleri sisteme yüklerler. Özetin araştırmaya ilişkin Amaç, Yöntem (Model, Araştırma Grubu, Ölçme Araçları, Veri analizi) Bulgular ve Değerlendirme başlıklarını içermesi gerekmektedir. Kaynakçanın hazırlanması zorunlu değildir.

Bildiri gönderirken dikkat edilmesi gereken hususlar altta belirtilmiştir;

Genel İlkeler:

– Sözel, panel oturumları ya da poster bildiri olarak sunulmak üzere kongre konularıyla ilgili, orijinal araştırmalar ve olgu sunumları gönderilebilir. Kongreye gönderilen tüm bildirilerde yeni üretilmiş veri ya da yazarlar tarafından literatür taraması dışında bilgiye katkı gerekliliği olup, derleme niteliğindeki bildiriler kabul edilmeyecektir.

Özetin araştırmaya ilişkin Amaç, Yöntem (Model, Araştırma Grubu, Ölçme Araçları, Veri analizi) Bulgular ve Değerlendirme başlıklarını içermesi gerekmektedir.

– Bir katılımcı kongre programında en çok 3 bildiride yer alabilir.

– Bildiriler yalnızca Kongre web sayfası üzerinden online bildiri gönderim sisteminden kabul edilecek, posta ya da faks ile yollanan bildiriler değerlendirmeye alınamayacaktır.

– Bildiri özet formuna e-posta adresinin girilmesi çok önemlidir. Kongre Sekreterliği daha sonra iletişim kurmak için girilen e-posta adresini kullanacaktır.

– Özetlerin kongre organizasyonuna ulaştığı elektronik olarak bildiri sahiplerine iletilecektir.

– Bildiri özeti başarıyla gönderildiğinde, ekranda gönderildiğini belirten bir mesaj çıkacaktır. Bu mesajın çıkmaması bildiri özetinin gönderilmediği anlamına gelir ve bildiri başvurusunun tekrar yapılması gerekir.

-Gönderilen Özetler, kongre bilim kurulunca değerlendirilecektir. Bilimsel program ve bildirinin içeriğine göre Bilim Kurulu bildirinin sunum şeklini değiştirebilir.

Özet Metninin Hazırlanması : 

– Bildirinizi sisteme girerken, yazım hatalarından kaçınılmalı, yazarların sıralamalarına dikkat edilmelidir.

– Bildiri özetleri Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanabilir.

– Bildiri özetinizin başlığının tüm harfleri Büyük yazılmalı, kısaltma kullanımından kaçınılmalı ve başlık boşluklar dahil 100 karakteri geçmemelidir.

– Yazar isim ve soyadları tam olarak yazılmalı ve sıralamalara dikkat edilmelidir.

– Bildiri özet metni, başlık, yazar isim ve adresleri ile anahtar sözcükler dışında 300 kelimeyi aşmamalıdır. Yalnızca araştırma verilerine ve olgu sunumlarına dayalı bildiri özetleri problem, amaç, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç alt başlıklarının yer aldığı biçimde sunulmalıdır.

Bildiri ÖZETİ Gönderim Kuralları:

– Bildirilerin kongre programında yer alması ve sunulabilmesi için her bildiriden en az bir kişinin erken kayıt son tarihine kadar kongreye kayıt yaptırması zorunludur.