Kongreye Katılım
Kongre Kayıt & Konaklama

Bildiri Gönderimi
Online Bildiri Gönderimi

EGAD 2020
Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Theo A. Klimstra
Tilburg Üniversitesi, Hollanda

Araştırma Deseni ve Veri Hazırlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler: Bir Araştırma Uygulamacısından Öneriler

Etkileşimli yürütülecek çalıştay boylamsal çalışmalardaki temel kavramsal konularla ilgili gözden geçirme ile başlayacaktır.  Bu konular kişi-içi ve kişiler arası düzeyde analizlerin ayırımı ve belirli bir araştırma sorusu için en uygun gelişimsel zaman ölçümüne ilişkin konuları kapsamaktadır. Ek olarak, sizlerin incelediğiniz yapıların ölçülebilir hale gelmesinin önemi üzerinde kısa bir tartışma yer alacaktır. Kısaca ölçümlerin yaşa ve kültüre uygunluğu ve Açık Bilim uygulamalarının benimsenmesinin önemi tartışılacaktır. İlk bölüm katılımcılara çalışmalarını nasıl kuracakları ve verileri nasıl analiz edecekleri konusundaki ilk kararlarla ilgili rehberlik sağlayacaktır.

İkinci bölümde, odak boylamsal verilerinizi analiz etmeden önce atılması gereken temel adımlar üzerinde olacaktır. Bu aşamalar yıpranma etkilerinin test edilmesi, verilerinizdeki kayıp örüntüler ve değişmezlik testlerinin ölçülmesini içerir. Katılımcılardan bu konularla karşılaşırken  ve uğraşırkenki deneyimlerini paylaşmaları  istenecektir.

Böylece çeşitli istatiksel modelleri kullanmış ve bu modeller hakkında temel bilgisi olan bir uygulayıcı olarak kendi deneyimlerimden yararlanacağım. Öte yandan, istatistikçi ya da matematikçi olmadığımı da vurgulamak isterim!