Kongreye Katılım
Kongre Kayıt & Konaklama

Bildiri Gönderimi
Online Bildiri Gönderimi

EGAD 2021
Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

YAYIN İMKANI

 • Kongrede eğitimle ile ilişkili olarak sunulan bildiriler araştırma makalesiolarak derginin yayın ilkelerine göre hakem değerlendirmesinden sonra Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (BUJE)’nin “Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları ve Eğitim” konulu özel sayısında yayınlanacaktır.
  Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (BUJE) İki yılda bir yayınlanan bir dergidir. Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir. Başkent Üniversitesi Eğitim Dergisi, ULAKBİM tarafından indekslenmektedir. http://buje.baskent.edu.tr .
 • Kongre bildirilerinin özet kitabıda online olarak kongre web sayfasında paylaşılacaktır.
 • Bildirilerini tam metin olarak gönderen katılımcıların bildirileri kongre sonrasında ISBN’li
  e-kitap olarak yayınlanacaktır.

Tam metin hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenler:

Tam metin sayfasının dili, sunum yapılacak dil (Türkçe ya da İngilizce) ile aynı olmalıdır.

 • Sayfa yapısı ve yazı biçimi: Gövde metni tek satır aralıklı olarak 12 punto boyutunda Times New Roman yazı karakteriyle tek satır aralığı ile yazılmalı ve iki yana yaslanmalıdır. Yazıda 1 cm’lik sekme kullanılmalı ve paragraflar arasında boşluk bırakılmamalıdır. Kaynakça ve özet dışında kalan kısımlar en az 4 sayfa en fazla  10 sayfa olmalıdır.
 • Başlık : Başlık çalışmanın genel içeriğini mümkün olan en kısa biçimde yansıtmalıdır.  15 kelimeyi geçmemelidir.
 • Yazar isim veya isimleri başlığın altında ve her satıra bir yazar gelecek şekilde eklenmelidir. Ardından yazar kurumları yazılmalıdır
 • Sorumlu yazar dipnot olarak iletişim bilgilerini içerecek şekilde verilmelidir.
 • Özet metni: Özet metni 300 sözcüğü geçmemelidir. Özetten sonra en az 3 en fazla 5 anahtar sözcüğe yer verilmelidir.
 • Abstract: İngilizce özet yer almalıdır. 300 kelimeyi geçmemelidir.
 • İngilizce sunulan bildirilerin tam metin olarak gönderilmesi durumunda da Türkçe özet yer almalıdır.
 • Ana bölüm ve alt bölümler: Ana bölümde “Özet, Giriş, Amaç, Yöntem, Bulgular ve Tartışma, Sonuç ve Öneriler” yer almaktadır. Başlıklar Apa 6 ya göre yapılmalıdır.
 • Tablo ve şekiller: Tüm tablo ve şekil gösteriminde APA 6 formatı kullanılmalıdır.
 • Alıntı ve kaynaklar: Tüm alıntılarda ve kaynak gösterimlerinde APA 6 formatı kullanılmalıdır.

BUJE için çalışmaların son teslim tarihi: 31 Mayıs 2021

E-Kitap için tam metin son teslim tarihi: 17 Mayıs 2021

Gönderim Adresi: kongre@egad2021.org.tr